Den Boogie – Corona-richtlijnen in het cafe.

Beste klanten van Den Boogie,

het café gaat op woensdag 10 juni 2020 om 18.00 u. terug open. Met veel motivatie zullen wij jullie terug graag ontvangen, met drankjes, gezellige muziekjes en de best mogelijke gezellige sfeer.

Er is een aanzienlijke regelgeving waar wij ons allen moeten aan houden om eenieders veiligheid en gezondheid te waarborgen. Regels die federaal worden opgelegd en die begrijpelijkerwijs strikt na te volgen zijn, op straffe van boetes voor elke betrokken partij.

Om ons terugzien en samenzijn op de beste manier te laten verlopen, kan je hieronder een aantal maatregelen lezen die in Den Boogie van toepassing zullen zijn. Als je deze even doorneemt vóór een eventueel bezoek zal alles wellicht heel vlot verlopen. Deze pagina zal waarschijnlijk regelmatig updates krijgen, naargelang de wettelijke wijzigingen.

Het is in ieders belang om deze richtlijnen strikt op te volgen. Neem het de patron dus niet kwalijk als er af en toe eens moet gecorrigeerd worden wegens deze opgelegde social-distancing maatregelen. No one is to blame, exept for Covid-19.

STRIKT TE VOLGEN RICHTLIJNEN :

INKOM :

Er is een beperking betreffende het aantal personen dat in het café mag aanwezig zijn. Het is dus mogelijk dat je op een bepaald moment wettelijk niet meer binnen kan, wegens ‘volzet’. Gelieve dit aub. te begrijpen en te respecteren als de toogdienst je dit (spijtig genoeg) moet meedelen.

Aan de inkom (en ook toog en toiletten) zijn viruswerende produkten beschikbaar voor je handen. Gelieve deze bij de inkom zeker te gebruiken.

Pauzeer even aan de inkom en check of er echt wel een tafel vrij is waar je niet in een andere bubbel terechtkomt. Vraag dit eventueel even aan de toogdienst. Belangrijk : er mag enkel zittend geconsumeerd worden en niet aan de toog. Rondwandelen of gewoon blijven staan kan dus niet !

Gelieve aub. nogmaals te begrijpen als je op een bepaald moment niet binnen kan. Het is ook voor de uitbater heel moeilijk om dit te móeten meedelen. De pijnlijkste maatregel die elke uitbater moet navolgen zolang de regels gelden.

IN HET CAFE :

Kies een tafel die het best past bij je groep. Ga bv. niet alleen aan een 4-persoonstafel zitten als er keuze is. Ook hier kan de toogdienst je verder helpen.

Houd persoonlijke spullen (handtassen, jassen, sjaals, …) bij jouw tafel/stoel.

Er wordt enkel en alleen besteld/betaald in het voorziene vak aan de toog. Gelieve alleen hiervoor dit vak te betreden.

De beste manier om te betalen in Den Boogie is via de (gsm) app Payconiq. Dit is snel en contactloos. Je kan deze app thuis al installeren. Cash blijft wel altijd mogelijk.

Gelieve bij het verlaten van een tafel/het café de toogdienst te verwittigen, zodat er kan gereinigd en ontsmet worden.

Er wordt met aandrang gevraagd om niet rond te lopen en andere bubbels te benaderen.

Ten laatste om 24.30 u. kan je nog bestellen. Stipt om 01 u. sluit Den Boogie en moet iedereen het café verlaten (ongeacht of je drankje leeg is of niet). Ook dit is nooit gemakkelijk. Gelieve de toogdienst te begrijpen en te respecteren. Weet dat bij mogelijke politiecontrole de uitbater én ook de klant beboet wordt.

Er zal zoveel als mogelijk uit flesjes gedronken worden. Eventuele glazen worden heel grondig perfect gereinigd en gespoeld. Er zal geen tapbier beschikbaar zijn.

Muziekjes aanvragen zal een tijdje niet mogelijk zijn.

TOILET :

Gelieve ook hier de afstand te respecteren. Ingang langs de gekende weg, uitgang langs de zijdeur rechts bij het verlaten.

Er is steeds antiviruszeep en/of handzeep aanwezig, met papieren droogdoekjes. In het damestoilet is een speciaal antivirus en ontsmettend produkt voorzien om de bril te reinigen/ontsmetten.

VARIA :

Een wettelijke maatregel verbiedt momenteel ook het roken buiten aan het café. Meegedeelde logica hierachter : om te vermijden dat er in het café teveel heen en weer gelopen wordt (binnen, buiten, opnieuw , …).

BESLUIT :

Alle maatregelen gelden voor de hele sector en zijn in elke horeca-zaak verplicht. Het zal initieel heel erg wennen zijn, voor alle partijen. Laat ons toch proberen om strikt te zijn, op te volgen en begrip te hebben als er moet gecorrigeerd worden. Behalve de maatregelen hierboven zijn alle wettelijke bepalingen in hun geheel van kracht. Deze kan iedereen altijd raadplegen op de websites van de staat. Het uitgangsleven zoals voorheen is niet meer.

De antivirusmaatregelen vragen heel veel bijkomend werk in de loop van de openingstijden en daarbuiten. Wellicht zal het bestellen veel meer tijd in beslag nemen.

Door zijn kleinschaligheid en verbod op fuiven en concerten is het nog een open vraag of Den Boogie financieel leefbaar blijft. Als het café open gaat, zal dit in ieder geval een evaluatieperiode zijn. Laat ons in ieder geval op dit ogenblik positief vooruitkijken en hopen op betere tijden.

Met vriendelijke groeten,

Frank

UPDATE ALGEMENE RICHTLIJNEN :

1 bubbel pert tafel

Handen ontsmetten bij het binnenkomen

Volzet volgens de Corona- richtlijnen = spijtig genoeg geen toegang

Sluitingsuur STIPT 01 u.

Ook buiten aan het café algemeen rookverbod

Gebruik alle ontsmettingsmiddelen in het toilet (handen, toiletbril)

Aparte toilet ingang en uitgang, ga aub. niet drummen

Bestelling en betaling in het voorziene vak aan de toog. Geen tafelbediening.

Je kan eventueel tussentijds je tafel ontsmetten met produkten die op de basversterker staan (tussen de ramen).

Bediening kan iets trager verlopen (wegens extra werk constante ontsmetting achter de toog)

Indien mogelijk drinken we zoveel mogelijk uit flesjes (geen verplichting echter)

Muziek = max. 80 Db, plaatjes aanvragen kan momenteel niet.

Have fun, but keep it safe !

Loading

Thanx A Lot Patrons ! : Jurgen De Bodt, Iwein, An Marchal, Luc Cansse, Maya Verrou, Didier Heggerick, Steff De Vos, Ann Stenuit, Veronique Delannoit, Catherine Debrule, Anne-Marie De Keyser, Anne Pieters, ✞Yvan Van Belleghem, Bart Vander Beken, Leen BaFineFleur.
Er is Den Boogie, de muziek, de concerten, de website, de muzieklijsten, dankzij jullie steun !
Scroll naar boven